Utilizarea tabelelor, diagramelor şi graficelor în Word 2007 - E-learning Company

Utilizarea tabelelor, diagramelor şi graficelor în Word 2007

Vreau demo

Descriere           

Folosind funcţiile de construire a tabelelor şi diagramelor din Microsoft Office Word 2007, vă puteţi formata, sorta şi analiza datele cu uşurinţă. În Word 2007 puteţi introduce un tabel selectând dispunerea sa dintr-o listă de tabele formatate în prealabil sau selectând numărul de coloane şi rânduri de care aveţi nevoie. Puteţi introduce un tabel în dispunerea obişnuită a documentului dumneavoastră sau îl puteţi imbrica într-un alt tabel pentru a obţine o complexitate sporită. De asemenea, pot exista situaţii în care trebuie să introduceţi date sau diagrame Excel într-un document Word iar Word 2007 vă permite să faceţi acest lucru parcurgând câţiva paşi simpli. Acest curs vă arată cum să creaţi, să formataţi şi să modificaţi tabele Word 2007, incluzând introducerea şi ştergerea elementelor tabelelor, redimensionarea tabelelor, combinarea şi scindarea celulelor, sortarea datelor, utilizarea de formule simple, precum şi transformarea unui tabel în text. Pe lângă introducerea şi formatarea diagramelor, acest curs explică metodele de introducere, conectare şi înglobare a obiectelor Excel în documente Word.

 

Public tintă:

Personalul situat la toate nivelurile companiei; utilizatori finali care doresc să dobândească abilitate în utilizarea Word 2007; utilizatori finali care doresc să obţină certificarea de Specialist Microsoft Office (Microsoft Office Specialist, MOS) la nivel esenţial (Core level) în utilizarea Microsoft Word 2007; utilizatori finali care doresc să obţină o certificare IT de bază precum ECDL/ ICDL3 sau un echivalent.

 

Durata 

2,5 ore

 

Obiectivele lectiei         

După parcurgerea acestui curs veți fi în masură să atingenți obiectivele din următoarele lecții și subiecte:

Lectia: Utilizarea tabelelor

 

Lectia: Introducerea de obiecte Excel

Vreau demo