Utilizarea Excel 2010 pentru colaborarea online şi cu alte aplicaţii Office - E-learning Company

Utilizarea Excel 2010 pentru colaborarea online şi cu alte aplicaţii Office

Vreau demo

Prezentare generală/Descriere Capacitatea de a colabora cu alţi utilizatori pentru a disemina în mod eficient informaţii şi pentru a finaliza proiecte este vitală în mediul de afaceri actual. Excel 2010 vă pune la dispoziţie numeroase instrumente proiectate special pentru colaborare, incluzând Excel Web App şi integrarea cu SharePoint care permite exportarea cu uşurinţă a datelor. Datele Excel 2010 pot fi, de asemenea, conectate la sau încorporate în alte fişiere Office 2010, şi alte date Office 2010 pot fi conectate la sau încorporate în Excel 2010 pentru a crea un conţinut robust şi profesionist. Acest curs explorează noua caracteristică Excel Web App, inclusiv informaţii despre interfaţa Web App, limitările acesteia şi modul de a accesa versiunea integrală a Excel 2010 din interiorul acesteia. În plus, acest curs tratează exportarea datelor dintr-o listă SharePoint în Excel şi exportarea datelor din Excel într-o listă SharePoint. Este tratată şi conectarea de conţinut Office 2010 la şi încorporarea de conţinut Office 2010 în registrele de lucru Excel.

Audienţă ţintă Utilizatori finali care doresc să dobândească dexteritate în utilizarea Microsoft Excel 2010 la un nivel de utilizator cu drepturi depline, care sunt familiarizaţi cu foile de calcul, Microsoft Office şi mediile de lucru online

Durata preconizată 1,0 ore

Obiectivele cursului La terminarea acestui curs, ar trebui să fiţi capabil(ă) să îndepliniţi obiectivele din următoarele cursuri şi subiecte.

Curs: Colaborarea utilizând Excel 2010

Subiect:Utilizarea interfeţei Excel Web App

Subiect:Exportarea datelor între Excel 2010 şi SharePoint

Subiect:Conectarea şi încorporarea de fişiere Office 2010 în Excel 2010

Subiect:Utilizarea Excel 2010 împreună cu alte aplicaţii

Vreau demo