Utilizarea conexiunilor de date Excel: interogarea web, XML şi bazele de date - E-learning Company

Utilizarea conexiunilor de date Excel: interogarea web, XML şi bazele de date

Vreau demo

Prezentare generală/Descriere Există o serie de metode pentru accesarea şi utilizarea datelor externe cu ajutorul Excel 2010. Creând conexiuni de date noi sau utilizându-le pe cele existente puteţi accesa date de pe Internet, din bazele de date Access şi SQL Server şi de la serviciile de analiză. De asemenea, puteţi importa şi exporta date XML, puteţi utiliza Microsoft Query (Interogarea Microsoft) şi Query Wizard (Asistentul de interogare) pentru a crea propriile dumneavoastră interogării şi pentru a lucra pe baza unor fişiere text.Acest curs explorează conceptul de conexiune de date, inclusiv modul de a utiliza conexiunile existente pentru a accesa date şi modul de a vă crea propriile conexiuni. În plus, acest curs tratează modul de a crea o interogare web pentru a accesa date online şi pentru a le utiliza în Excel. Este tratată importarea de date XML, iar cursul descrie şi procesul de utilizare a asistentului de interogare pentru a crea şi edita interogări.

Audienţă ţintă Utilizatori finali care doresc să dobândească dexteritate în utilizarea Microsoft Excel 2010 la un nivel de utilizator cu drepturi depline, care sunt familiarizaţi cu foile de calcul, Microsoft Office şi mediile de lucru online

Durata preconizată 1,0 ore

Obiectivele cursului La terminarea acestui curs, ar trebui să fiţi capabil(ă) să îndepliniţi obiectivele din următoarele cursuri şi subiecte.

Curs: Accesarea datelor externe cu ajutorul Excel 2010

Subiect:Utilizarea conexiunilor de date şi interogărilor web

Subiect:Utilizarea datelor XML

Subiect:Utilizarea asistentului de interogare pentru a accesa date

Subiect:Accesarea datelor externe cu ajutorul Excel 2010

Vreau demo