Utilizarea bugetelor pentru management şi control - E-learning Company

Utilizarea bugetelor pentru management şi control

Vreau demo

Descriere           

Una dintre cele mai importante utilizări ale bugetelor este cea de instrument de control. După ce bugetele diferitelor departamente au fost planificate şi aprobate, acestea conduc activităţile fiecărui departament spre atingerea scopurilor bugetare. Managerii de departamente, împreună cu conducerea organizaţiei, analizează performanţa departamentului de-a lungul unei perioade stabilite şi identifică abaterile de la ţintele bugetare. Sunt în special identificate abaterile adverse şi, acolo unde este posibil, se iau măsuri corective pentru a readuce performanţele departamentului pe un făgaş normal. În cazul în care cauzele abaterii nu sunt sub controlul organizaţiei, bugetele trebuie revizuite. Prezentul curs tratează analiza varianţei bugetului ca instrument de control şi gestiune a activităţilor operaţionale în cadrul unei organizaţii. Acesta prezintă unele exemple de management eficient în timpul procesului de planificare şi control bugetar. Cursul abordează de asemenea diverse tipuri de varianţe bugetare şi felul în care pot fi identificate cele mai întâlnite dintre acestea, prin intermediul unor exemple adecvate. De asemenea, sunt analizate varianţele, cauzele lor fundamentale şi care dintre ele merită investigate prin intermediul contului de profit şi pierdere bugetat.

 

 

Public tintă:

Profesioniştii financiari şi non-financiari, manageri funcţionali, directori şi toate persoanele implicate direct sau indirect în procesul de planificare şi control bugetar al unei organizaţii.

 

 

Cerinte prealabile:

Cunoştinţe de bază cu privire la funcţia contabilă şi cea financiară dintr-o organizaţie.

 

Durata 

1 ora

 

Obiectivele lectiei         

După parcurgerea acestui curs veți fi în masură să atingenți obiectivele din următoarele lecții și subiecte:

Lectia: Utilizarea bugetelor pentru management şi control

Vreau demo