Un rezumat al conceptului de management de proiect - E-learning Company

Un rezumat al conceptului de management de proiect

Vreau demo

Descriere           

Fiecare proiect este diferit. Unele sunt scurte şi uşor de realizat. Altele sunt mari şi complexe. Majoritatea se încadrează undeva între aceste două extreme. Şi deşi fiecare proiect este unic, toate au anumite caracteristici comune. Fiecare proiect are un ciclu de viaţă care seamănă cu al celorlalte, începând de la o idee, evoluând prin dezvoltarea ei şi finalizându-se cu livrarea unui produs finit sau a unui serviciu. Un produs are şi el un ciclu de viaţă care se întrepătrunde cu – deşi este diferit de – ciclul de viaţă al proiectului. Toate proiectele au în general faze asemănătoare, cum ar fi cea de iniţiere, de planificare şi design, de producţie sau de încheiere. Totul e clar, dar cum depind fazele unui proiect de etapele ciclului său de viaţă? Fazele fireşti ale proiectului afectează oare modul în care el este gestionat? Şi ce tip de procese de management de proiect ar trebui aplicate diferitelor faze? Toate acestea sunt întrebări cheie pe care şi le pun managerii de proiect. Acest curs răspunde la aceste întrebări şi la multe altele. Scopul lui este acela de a oferi managerilor de proiect şi membrilor echipelor de proiect o înţelegere corectă a naturii proiectelor, a modului cum sunt structurate şi cum aceste structuri afectează modul în care sunt gestionate. Mai exact, cursul introduce conceptele de ciclu de viaţă al proiectului, ciclu de viaţă al produsului, fazele proiectului şi grupele de procese de management de proiect. Cursul mai oferă şi o viziune detaliată a modului în care fazele proiectului interacţionează unele cu altele şi cu elementele din ciclul de viaţă al proiectului. Cursul prezintă aceste concepte prin multe exemple de proiecte mici sau mari. Cursanţii vor afla mai multe şi despre o sursă esenţială de informaţii pentru specialştii în managementul de proiect: Institutul de Management de Proiect (PMI®) şi Ghidul de Cunoştinţe Esenţiale pentru Managementul Proiectului (Ghidul PMBOK®) – Ediţia a patra publicată de PMI®. Cursul va identifica conceptele şi termenii esenţiali pentru managementul de proiect, va trece în revistă ghidul PMBOK® şi disciplinele de management de proiect. Acest curs oferă o bază de cunoştinţe şi informaţii actualizate despre managementul de proiect, astfel încât cursanţii vor putea aplica cele învăţate cu succes în organizaţiile lor. Acest curs poate fi utilizat ca suport în procesul de învăţare pentru cursantul care doreşte să obţină certificarea PMBOK®. Acest curs este în conformitate cu Ghidul PMBOK® Guide – Ediţia a patra, publicat de PMI®, Inc., 2008. Toate drepturile de autor rezervate. Materialele din această publicaţie au fost publicate cu permisiunea PMI®.

 

Public tintă:

Manageri de proiect existenţi care doresc să se certifice pentru a le fi recunoscute abilităţile şi experienţa şi alţii care doresc să se pregătească pentru a deveni manageri de proiect acreditaţi.

 

Durata 

1,5 ore

 

Obiectivele lectiei         

După parcurgerea acestui curs veți fi în masură să atingenți obiectivele din următoarele lecții și subiecte:

Lectia: Anatomia unui proiect

 

Lectia: Baza de cunoştinţe de management de proiect

Vreau demo