Salvarea, trimiterea şi tipărirea registrelor de lucru Excel 2010 - E-learning Company

Salvarea, trimiterea şi tipărirea registrelor de lucru Excel 2010

Vreau demo

Prezentare generală/Descriere Excel 2010 vă uşurează sarcina de a salva, tipări şi partaja registre de lucru şi foi de lucru. Atunci când creaţi un registru de lucru Excel, cel mai probabil veţi dori să îl salvaţi şi, de multe ori, să îl tipăriţi pentru a păstra un exemplar tipărit sau pentru a-l da altcuiva. Caracteristici noi ale Excel 2010 vă permit, de asemenea, să colaboraţi cu uşurinţă cu alte persoane prin intermediul opţiunii Sharing (Partajare) din vizualizarea Backstage. În mod convenabil, toate aceste opţiuni – salvare, tipărire şi partajare – sunt grupate în fila File (Fişier). Cursul descrie aceste caracteristici Excel şi explică modul în care le puteţi folosi pentru a vă spori eficienţa şi productivitatea.

Audienţa ţintă Persoane şi utilizatori de profesie cu instruire de bază în utilizarea computerului

Durata preconizată 1,0 ore

Obiectivele cursului La terminarea acestui curs, ar trebui să fiţi capabil(ă) să îndepliniţi obiectivele din următoarele cursuri şi subiecte.

Curs: Salvarea şi tipărirea în Excel 2010

Subiect:Salvarea registrelor de lucru în Excel 2010

Subiect:Partajarea şi trimiterea registrelor de lucru

Subiect:Pregătirea şi tipărirea registrelor de lucru

Subiect:Salvarea, partajarea şi tipărirea în Excel 2010

Vreau demo