Managementul managerilor - E-learning Company

Managementul managerilor

Vreau demo

Descriere           

Managerii de nivel superior asigură legătura între conducerea organizaţională şi managementul principal. Ei supraveghează elaborarea şi îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Mai mult, ei trebuie să gestioneze relaţiile, la nivelul întregii organizaţii şi al tuturor funcţiilor. Deşi ei reprezintă vocea conducerii generale, ei trebuie de asemenea să colaboreze cu managerii de pe linia lor ierarhică pentru a se asigura că strategia organizaţiei este transpusă în acţiune. Aceşti manageri necesită de cele mai multe ori ghidare, feedback şi evaluare pentru aplicarea strategiei de afaceri. Coordonarea managerilor reprezintă cel mai probabil o provocare mai mare decât oricând. Necesită un set de abilităţi, percepţii şi competenţe care duc la performanţă şi îmbunătăţesc rezultatele financiare. Managerii de succes trebuie nu numai să aibă abilităţile pentru a-şi stimula continuu managerii să răspundă la schimbare şi să menţină curba de învăţare, ci trebuie şi să gestioneze impedimentele de performanţă, să execute strategii şi să livreze rezultate.

 

Public tintă:

Publicul ţintă îl reprezintă directorii şi managerii de nivel superior ai unor unităţi comerciale strategice şi managerii de nivel avansat. Ar fi de asemenea de interes pentru managerii care lucrează în agenţii guvernamentale sau organizaţii nonprofit, acolo unde complexitatea crescândă a operaţiunilor pune preţ pe aceste abilităţi de management. Cursul se adresează de asemenea persoanelor la nivel executiv de înaltă performanţă care doresc să adopte o poziţie de conducere semnificativă în cadrul unei corporaţii.

 

Durata 

3,5 ore

 

Obiectivele lectiei         

După parcurgerea acestui curs veți fi în masură să atingenți obiectivele din următoarele lecții și subiecte:

Lectia: Cum să deveniţi un Manager “maestru”

 

Lectia: Mentorat, instruire şi feedback

 

Lectia: Provocări ale gestionării managerilor

Vreau demo