Grupele de procese în managementul proiectelor - E-learning Company

Grupele de procese în managementul proiectelor

Vreau demo

Descriere           

Procesele: un set de acţiuni interconectate şi de activităţi derulate pentru realizarea unui set specific de produse, rezultate sau servicii. Procesele bune, adică cele bazate pe principii solide şi practici dovedite, sunt cei mai buni prieteni ai unui project manager. Rolul lor este asemănător cu al şinelor care fac trenul să meargă în direcţia dorită. Respectarea unui set de procese stabilite înainte micşorează riscul confuziilor şi nesiguranţelor atât pentru project manager, cât şi pentru toţi cei implicaţi în proiect. Ele asigură derularea eficientă a proiectului de la iniţiere până la finalizare. În acest curs, cursanţii vor trece în revistă grupele de proces în managementul proiectelor, aşa cum sunt ele definite în Ghidul Cunoştinţelor de bază în managementul proiectelor (PMBOK®) – Ediţia a patra, publicat de Project Management Institute (PMI®). Mai precis, cursanţii vor afla mai multe despre următoarele grupe de procese în managementul proiectelor: Iniţierea, Planificarea, Executarea, Monitorizarea şi Controlul, Finalizarea. Cursanţii vor învăţa şi despre modul în care grupele de procese interacţionează cu 9 discipline: Managementul integrării proiectelor, Managementul ariei de impact a proiectelor, Managementul timpului proiectelor, Managementul costurilor proiectelor, Managementul calităţii proiectelor, Managementul Resurselor Umane ale proiectului, Managementul comunicării proiectelor, Managementul riscului proiectelor şi Managementul aprovizionării proiectelor. Cursul acesta oferă o bază fundamentată de cunoştinţe care reflectă cele mai actuale informaţii despre managementul proiectelor, astfel încât cursanţii să poată pune uşor în aplicare în organizaţiile lor principiile învăţate. Acest curs poate fi utilizat şi ca suport pentru pregătirea cursanţilor pentru examenul de certificare PMBOK®. Acest curs este în conformitate cu Ghidul PMBOK® – Ediţia a patra, publicat de PMI®, Inc., 2008. Toate drepturile rezervate. Materialele din acest curs sunt publicate cu permisiunea PMI®.

 

Public tintă:

Cei care sunt deja manageri de proiect şi care doresc să se certifice pentru a avea o recunoaştere formală a abilităţilor şi experienţei lor sau alte persoane care doresc să se pregătească pentru a deveni manageri de proiect acreditaţi.

 

Durata 

2 ore

 

Obiectivele lectiei         

După parcurgerea acestui curs veți fi în masură să atingenți obiectivele din următoarele lecții și subiecte:

Lectia: O înţelegere generală a grupelor de procese

 

Lectia: Interacţiuni între grupe de procese şi discipline

Vreau demo