Fişierele de date, arhivarea şi grupurile de trimitere/primire în Outlook 2010 - E-learning Company

Fişierele de date, arhivarea şi grupurile de trimitere/primire în Outlook 2010

Vreau demo

Prezentare generală/Descriere Elementele create în Outlook 2010 sunt stocate în fişiere de date pe computerul dumneavoastră. O gestionare adecvată a acestor fişiere este importantă în organizarea elementelor Outlook şi gestionarea spaţiului de pe unitatea dumneavoastră de disc. Acest curs tratează fişierele PST şi OST şi modul în care acestea vă pot ajuta în timp ce lucraţi cu Outlook 2010.Arhivarea datelor joacă un rol important în Outlook 2010, iar acest curs tratează şi modul de a gestiona setările AutoArchive (Arhivare automată) şi modul de a arhiva manual elemente. De asemenea, acest curs abordează crearea şi gestionarea grupurilor Send/Receive (Trimitere/Primire), care vă permit să controlaţi frecvenţa cu care sunt actualizate dosarele Outlook.

Audienţă ţintă O gamă largă de utilizatori de profesie

Durata preconizată 1,0 ore

Obiectivele cursului La terminarea acestui curs, ar trebui să fiţi capabil(ă) să îndepliniţi obiectivele din următoarele cursuri şi subiecte.

Curs: Gestionarea fişierelor de date, arhivarea şi grupurile de trimitere/primire

Subiect:Fişierele de date Outlook 2010

 identificaţi caracteristicile cheie ale fişierelor de date Outlook şi fişierelor de date Outlook offline

 gestionaţi fişiere de date Outlook

Subiect:Arhivarea datelor şi curăţarea căsuţei poştale în Outlook 2010

 specificaţi setări AutoArchive (Arhivare automată) pentru arhivarea elementelor dumneavoastră Outlook

 arhivaţi manual elementele dumneavoastră Outlook

 utilizaţi instrumentul Mailbox Cleanup (Curăţare căsuţă poştală) pentru a vă gestiona căsuţa poştală

Subiect:Configurarea grupurilor Send/Receive (Trimitere/Primire) în Outlook 2010

 utilizaţi grupuri de trimitere şi primire

Subiect:Utilizarea fişierelor de date, arhivarea şi grupurile de trimitere/primire

Vreau demo