Crearea Structurii de Alocare a Activităţilor - E-learning Company

Crearea Structurii de Alocare a Activităţilor

Vreau demo

Descriere           

Proiectele de succes au la bază implementarea unor tehnici de planificare ce definesc obiectivele proiectului în detalii suficient de amănunţite. Proiectele pot scăpa cu uşurinţă de sub control, dacă nu sunt adoptate măsurile corespunzătoare de la bun început. Structura de Alocare a Activităţilor (SAA) unui proiect asigură fundamentul pentru definirea lucrărilor în relaţie cu obiectivele proiectului, stabilind, în acelaşi timp, structura necesară pentru gestionare a activităţilor până la finalizare.Acest curs va evidenţia importanţa SAA şi modul în care contribuie la succesul general al unui proiect. Prin intermediul strategiilor interactive de învăţare şi al scenariilor realiste, cursantul va explora aceste concepte şi va beneficia de o înţelegere mai aprofundată a proceselor de management al proiectelor, referitoare la crearea şi verificarea unei structuri de alocare a activităţilor. Acest curs va trata datele de intrare ale procesului, instrumentele, tehnicile şi rezultatele procesului de Creare a Structurii de Alocare a Activităţilor, cel de-al treilea proces din sfera de Management al Zonei de Impact aferente Proiectului. Acest curs este conform cu „A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide) „Un Ghid cu privire la Domeniul Managementului de Proiect” (PMBOK® Guide) – Ediţia a patra, publicat de Project Management Institute (PMI®), Inc., 2008.Drepturile de autor şi toate celelalte drepturi rezervate. Materialele din această publicaţie au fost reproduse cu permisiunea PMI®.

 

Public tintă:

Manageri de proiect ce doresc să obţină atestare în vederea recunoaşterii abilităţilor şi experienţei proprii, sau alte persoane care doresc să beneficieze de instruire pentru a deveni manageri de proiect acreditaţi.

 

Durata 

1,5 ore

 

Obiectivele lectiei         

După parcurgerea acestui curs veți fi în masură să atingenți obiectivele din următoarele lecții și subiecte:

Lectia: Introducere în SAA

 

Lectia: Împărţire în unităţi

 

Lectia: Linia Directoare Definitivată a Proiectului

Vreau demo